Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Třinecké železárny spustily novou technologii výroby železa

 Třinecké železárny (TŽ) spustily ve svém areálu v Třinci  novou technologii výroby železa. Do vysokých pecí vhání práškově namleté uhlí. Investice za 700 milionů korun sníží spotřebu metalurgického koksu, emise tuhých znečišťujících látek i celkové náklady na výrobu surového železa.
  "Injektáž prachového uhlí nahrazuje část metalurgického koksu ve vysokých pecích při výrobě surového železa," řekl náměstek generálního ředitele TŽ a vedoucí realizačního týmu projektu Radek Olszar. V cenovém rozdílu mezi metalurgickým koksem a surovým uhlím je podle něj hlavní ekonomický přínos investice. "Tato technologie je celosvětově známá, funguje ve většině vysokopecních závodů v Evropě. My ji zavádíme jako první závod v České republice," řekl Olszar. Provoz zařízení obstarají pracovníci železáren, kteří prošli rekvalifikací.

   Železárny se díky této investici stanou nezávislé na dodávkách koksu odjinud, protože potřebnou část, tedy asi 700 kilotun za rok, si vyrobí samy ve dvou koksárenských bateriích. Generální ředitel TŽ Jan Czudek řekl, že návratnost investice se pohybuje v rozmezí dvou až tří let. Bude trvat tři měsíce, než zařízení najede na plný výkon, protože vysoká pec si na uhlí musí zvyknout.  Ve světě to trvalo tak půl roku až rok, než na to najeli. V Třinci si dali  tři čtyři měsíce a chtějí  na to najet co nejdříve.
  TŽ loni dosáhly zisku 793 milionů korun, což je o 584 milionů méně než v roce 2011. Podnik loni vyrobil 2,49 milionu tun oceli,  o 0,5 procenta více než v roce 2011 a nejvíce v zemi. Hlavní výrobkové portfolio TŽ tvoří ocelové válcované výrobky, jako jsou válcovaný drát, který tvoří téměř 40 procent prodeje, kolejnice a hutní polotovary. TŽ zaměstnávají téměř 6000 lidí, jejichž průměrná mzda loni činila 27.500 korun.
   Podnik uvádí, že dodržuje veškeré ekologické limity. I tak ale patří k největším znečišťovatelům životního prostředí v Moravskoslezském kraji.
 ČTK (28.11.201

Spolupracujeme

Jsme členy

Počet návštěvníků

0.png6.png1.png4.png4.png1.png0.png

Kalendář

Žádné události