Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

K současnému stavu našeho stavebnictví.

   Všeobecně převládá názor, že české stavebnictví by se letos mělo po letech krize nadechnout k výraznějšímu růstu. Věří v to ekonomové na základě výsledků oboru v loňském roce, i díky očekáváním zástupců firem z oboru.
Názory na tempo  růst stavebního sektoru se však rozcházejí.
   Podle analytické společnosti CEEC Research  bude české stavebnictví  mírně posilovat, skokové změny se ale neočekávají. Naprostá většina stavebních společností, až 88 procent, neočekává, že by se sektor mohl  na předkrizovou úroveň rychle vrátit. Jaký dopad tato krize měla, dokládá skutečnost, že od jejího počátku v roce 2008 opustilo obor  více než 50.000 pracovníků; vloni jich pracovalo na stavbách zhruba 80.000.  
 


Setkání lídrů českého stavebnictví s představiteli vlády 15.5.2015                               foto:www.estav.cz

   Stavební firmy věří v lepší výsledky, navzdory tomu, že poslední měsíc  roku 2014 pro ně nedopadl právě nejlépe. Stavební výroba se meziročně snížila o 6,6 procenta, a to přesto, že loňský prosinec měl o jeden pracovní den více oproti roku 2013.  Na setkání representantů stavební branže s představiteli vlády dne 15.května letošního roku převládal názor, že české stavebnictví letos poroste o pět procent. Růst  potáhnou investice soukromého i veřejného sektoru. Mírný růst by měl pokračovat i příští rok, stavaři odhadují 4,6 procenta. Nejrychlejší nastartování očekávají zejména společnosti, které pracují v inženýrském stavitelství, a to zejména díky přdpokládanýmým velkým investicím do infrastruktury ze strany státu.
    Většina ekonomů stavbařům příznivější časy předpovídá. „Slibný je pohled na vývoj nových zakázek. Za celý rok jich přibyla desetina a v samotném posledním čtvrtletí dokonce stavaři přijali o 15 procent více zakázek než v předešlém roce,“ říká Filip Fyrbach, makroekonomický analytik GE Money Bank. Hlavním zadavatelem stavebních prací je v současnosti stát, což by oboru mělo přinést potřebnou stabilitu. Pomoci by měly také  rekordně nízké úrokové sazby, investice firem i domácností.
   Optimistická očekávání naplňují i výsledky dosažené v prvních měsicích letošního roku, kdy počasí oboru opět přálo. Stavební produkce v lednu 2015 meziročně reálně rostla o 5,8 procenta, po očištění o 8,5 procenta.
   Produkce pozemního stavitelství se zvýšila o 5,5 procenta, inženýrské stavebnictví o 7,3 procenta. Ve srovnání skonjunkturním rokem 2008 byla lednová produkce nižší o 29,6 procenta. Stavební úřady vydaly v lednu meziročně o 2,9 procenta stavebních povolení více, bylo zahájeno o 30 procent bytů méně, dokončeno bylo o 13,8 procenta bytů více.
   Potešily rovněž únorové výsledky stavebnictví. „Již více než rok rostoucí zakázky ze strany veřejného i soukromého sektoru se tak materializují v pozitivních číslech přicházejících z tohoto odvětví,“ konstatuje Petr Dufek z investičního výzkumu ČSOB. Stavební produkce se v únoru zvýšila meziročně o šest procent.  Stavební produkce pokračovala v růstu i ve druhém kvartále.  V dubnu 2015 vzrostla meziročně reálně o 10,2 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 4,7 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 3,3 %. Bylo zahájeno meziročně o 49,9 % bytů více. Dokončeno bylo o 34,2 % bytů více.
   Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 5,8 % (příspěvek +4,0 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 19,6 % (příspěvek +6,2 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce dubna 2015 byla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 nižší o 22,3 %.
   Zvyšuje se produkce pozemního i inženýrského stavitelství. Pozitivní čísla přicházejí i z bytové výstavby, kde prim hrají soukromé firmy. Jen v únoru se začalo stavět o více než 27 procent bytů více oproti loňskému roku. Podle Petra Dufka se tak částečně maže lednový propad spojený rozjezdem výstavby menšího počtu nových bytových domů.
    Českému stavebnictví předchozí pětiletá krize  přinesla řadu problémů, nicméně rovněž dala možnost sektoru zvýšit svoji efektivitu a produktivitu, kterou si nyní firmy chtějí udržet. Za jednu z výhod tuzemského průmyslu, a nejen toho stavebního, považují analytici relativně nízký růst průměrných mezd. „Ta se dnes pohybuje kolem 25 tisíc, přičemž medián je výrazně nižší. To českým firmám umožňuje udržovat velmi konkurenceschopné náklady v rámci středoevropského regionu a nám dává dlouhodobou konkurenční výhodu,“ upozorňuje Milan Kratina, předseda představenstva průmyslové skupiny Accolade.
   Právě nízká úroveň mezd se však lidem pracujícím ve stavebnictví příliš nelíbí. Například čtyři z pěti projektantů a architektů po absolvování některé z českých či zahraničních technických škol nedosáhnou po nástupu do zaměstnání ani průměrné hrubé měsíční mzdy.Podle analýzy, kterou zpracovala společnost CEEC Research, najde 40 procent stavařských vysokoškoláků po nástupu na výplatní pásce dokonce částku nižší než 20 tisíc korun hrubého, včetně bonusů a benefitů. Výplata dalších 45 procent zaměstnanců se pohybuje mezi 20 až 25 tisíci korunami.
    „Odráží to dlouhodobě tristní situaci oboru, který je systematicky podfinancovaný. Jeho ekonomickým motorem je švarcsystém, laciná práce stážistů a protekcionizmus při získávání zakázek. Přitom je to obor, který ve skutečnosti nese rozhodující díl odpovědnosti za kulturu společnosti i za udržitelný rozvoj. Jeho stav je však neudržitelný,“ říká Michal Šourek, jednatel společnosti MS architekti. Teprve až pětiletá praxe zaručí nadpoloviční většině absolventů, zhruba 57 procentům, příjem přesahující průměrnou hrubou mzdu. Ani vysokoškolákům se zkušenostmi nemohou firmy nabídnout o moc víc. Jen každý desátý, přesně 12 procent, dostane plat mezi 35 až 40 tisíci korunami. Tři lidé ze sta se dostanou nad tuto hranici.
  Samotní stavbaři jsou optimističtí. „České stavebnictví konečně zastavilo strmý sestup a poprvé od roku 2008 nevykázalo propad. Naopak meziročně vzrostlo o 2,3 procenta,“ konstatuje Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. „Je to sice nepodstatný nárůst, zejména proto, že je vztažen k dosud nejhoršímu roku v objemu stavební produkce, a také proto, že stavbaři nezažili zimu ani na začátku roku ani na jeho konci. Je to ale doklad toho, že oživení je nastartováno,“ dodává Václav Matyáš.
  Zdroj: CEEC Research  ( květen 2015)

Spolupracujeme

Jsme členy

Počet návštěvníků

0.png6.png1.png4.png4.png1.png0.png

Kalendář

Žádné události