Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Mezinárodní konference FIBRE CONCRETE 2015

V druhém zářijovém týdnu se v pražském hotelu DAP konal již 8. ročník mezinárodní konference FIBRE CONCRETE 2015 pořádaný katedrou betonových a zděných konstrukcí, Fakulty stavební ČVUT v Praze.
  Na konferenci s dvouroční periodicitou se tentokrát přihlásilo přes 80 účastníků. Kromě cca 30 účastníků z České Republiky se konference zúčastnili i zástupci dalších 27 zemí nejen z Evropy, ale i všech ostatních světových kontinentů (kromě Antarktidy). Odborného programu konference, který se konal v konferenčním sálu hotelu DAP v Pražských Dejvicích se nakonec osobně účastnilo na 70 odborníků z této oblasti. Ačkoliv se jednalo o menší počet než v několika předešlých ročnících, lze vysledovat stálý zájem o kompozity s cementovou matricí vyztuženou vlákny.

  Odborný program přednášek zaměřený na betony s rozptýlenou výztuží byl
tématicky rozdělen do šesti základních okruhů – výzkum, technologie, návrh, aplikace, normy a udržitelný rozvoj v oblasti vláknobetonů.
   Na základě došlých anotací odborných příspěvků bylo vybráno 28 příspěvků pro ústní prezentaci a 28 příspěvků bylo prezentováno v posterové sekci. Plné znění všech příspěvků je shromážděno ve sborníku, které je k dispozici na CD všem zájemcům o toto téma.
   Z odpřednášených referátů a prezentovaných posterů vyplývá, že vláknobeton je již materiálem známým po celém světě. V některých částech světa je jeho poznání a vývoj teprve ve fázi rozvoje a poznávání, jinde existuje již řada úspěšných a zajímavých realizací. Diskutovaná byla jak tradiční výztuž rozptýlená – ve formě vláken (respektive drátků), tak výztuž usměrněná = textilní výztuž (Německo: „Textilbeton“).
    Na základě prezentovaných článků lze vysledovat dva hlavní směry. Na jedné straně byl zaznamenám vývoj   sofistikovaných materiálů označované zkratkami: např. HPC, HFRC, DHCC, SFRC, UHPC, ECC, nebo UHPFRC. Například zmiňovaný ultra-vysokohodnotný vláknobeton - UHPFRC ((ultra high performance fibre reinforced concrete) se vyznačuje pevností v tlaku 135 až 165 MPa (dle typu zkoušeného vzorku po 28 dnech). Tento druh moderního vláknobetonu byl v ČR použit poprvé pro mostovku unikátní lávky přes Labe v Čelákovicích. Množství ocelových vláken v tomto kompozitu se pohybuje okolo 160 kg/m3. Na konferenci byla prezentována další možnost využití tohoto typu vláknobetonu v podobě tepelně izolační nádrže z vláknobetonu.
  Na straně druhé  byla  velká pozornost věnována  příspěvkům na témata související s ekologií a udržitelnou výstavbou (recyklované kamenivo, drátky vzniklé recyklací pneumatik, vlákna z drcené gumy nebo dřevěná palmová vlákna).

 

   Velký prostor byl také věnován ukázkám úspěšných aplikací a realizací vláknobetonu v konstrukcích, kde se uplatní specifické vlastnosti vláknobetonu. Mezi ukázky realizací patřili především různé průmyslové podlahy nebo segmentové části tunelů. V Portugalsku zkouší šachtové poklopy z vláknobetonu. Dále byly diskutovány dílčí problémy z technologie výroby a zkoušení (nové typy zkoušek). Skutečný zájem o tento materiál dokazovala četná diskuze v průběhu konference například na téma dlouhodobých vlastností nebo dotvarování kompozitu.
   Úspěšnou součástí programu konference byl společenský večer ve stylovém botelu ADMIRÁL s krásným výhledem na Vltavu a panorama Prahy, kde se pokračovalo ve výměně  poznatků a navazovaly se nové kontakty.
    Jako partneři konference se akce zúčastnily především firmy působící v oblasti výroby vláken, ale i  ostatních stavebních oblastech. Všem, kteří konferenci v jakémkoliv směru podpořili, členové přípravného výboru děkují.
Lze konstatovat, že i letošní ročník konference byl úspěšný. Byly prezentovány nejnovější poznatky z oblasti vláknobetonů u nás i zahraničí a potvrdil se silný potenciál tohoto progresivního materiálu. Proto si vás již nyní dovolujeme pozvat na další, v pořadí již  9. ročník konference Fibre Concrete 2017, který se bude konat za dva roky 14.-15. září 2017.
Poznámka: SFRC - Steel Fibre Reinforced Concrete,UHPC - Ultra- high Performance Concrete,ECC - Engineering Cementitious Composites,DHCC - Deflection Hardening Cement Composite,HPFRC - High Performance Fibre Reinforced Concrete,UHPFRC - Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete,UHPFRCC - Ultra High Performance Fibre Reinforced Cementitious Composite
Ing. Vladimíra Vytlačilová, Ph.D.
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Spolupracujeme

Jsme členy

Počet návštěvníků

0.png6.png1.png3.png7.png1.png3.png

Kalendář

Žádné události