Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Silikátová společnost vstupuje do roku 2016

   První lednové dny bývají  příležitostí  bilancovat minulý rok a zároveň pohlédnout  vpřed do roku nového. S bilancí Silikátové společnosti za rok 2015 a výhledem do roku 2016 i dále bych chtěl  čtenáře našeho časopisu v krátkosti seznámit. 
   Ke dni 31. 12. 2015 měla naše společnost 85 fyzických a 21 právnických členů. Během roku byla uspořádána konference SUROVINY 2015 a naplánovány 2 další konference: VVVV 2016 (Věda, výzkum, vzdělávání a výroba v silikátových oborech) a mezinárodní konference o žárovzdorných materiálech: REFRA 2017.
    Naši členové, příznivci a další odborná veřejnost byli průběžně informováni o dění v oboru především díky internetovému časopisu SILIKAWEB: www.silikaweb.cz,případně prostřednictvím webových stránek www.silikaty.cz, které významně změnily svou tvář.

     
   V dnešní neklidné a rychle se měnící době tedy můžeme konstatovat, že do roku 2016 vstupuje SiS jako životaschopná a aktivní organizace, která zodpovědně reprezentuje obor keramiky, či tradičněji silikátů.
    Jsme členem evropské keramické společnosti (ECerS). Během loňské konference ECerS v Toledu byla obnovena či získána řada důležitých kontaktů a obnovena užší spolupráce se Slovenkou silikátovou společností, která se podílí i na přípravě květnového fóra VVVV 2016.  Aktivně spolupracujeme rovněž s profesními svazy, předeevším se Silikátovým svazem (SiliS). Udržovány jsou i těsné kontakty sNěmeckou keramickou společností (DKG) a zejména  s TU Bergakademie Freiberg.
    Není toho tedy málo, co se snažíme našim členům a odborné veřejnosti nabídnout, nicméně, vždy je co zlepšovat. Rádi bychom přispěli především k lepší komunikaci akademické a vědecké základny s praxí. Je známo, že absolventů našeho oboru ubývá, nikoliv však jejich potřeba v průmyslu. Chybí nejen technologové a technici, ale i nadšení specialisté, kteří by pokračovali na vývoji nových keramických a žárovzdorných materiálů, abychom udrželi krok se zahraničními výrobci. Proto se chceme více zaměřit nejen na prezentaci odvětví keramiky a silikátů, ale rovněž na to, aby prostředky určené pro vědu a výzkum proudily více do našeho oboru a jeho vývoj tedy neustrnul. 
   Rádi bychom rovněž v tomto roce iniciovali vznik reprezentativní rady zástupců silikátového a keramického průmyslu, aby bylo možno efektivněji formulovat požadavky praxe směrem k vědeckým a výzkumným institucím, apod..
   V každém případě bychom chtěli maximálně podpořit úsilí všech, kteří věří, že náš obor má stále své pevné místo mezi obory budoucnosti. K tomu si nám dovoluji popřát hodně úspěchů a rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří významně přispěli nejen k činnosti SiS, ale i našeho oboru jako celku a mají v úmyslu v této své aktivitě nadále pokračovat.
  

Dr. Ing. Michal Přibyl
Předseda Silikátové společnosti České republiky z.s.

Spolupracujeme

Jsme členy

Počet návštěvníků

0.png6.png1.png3.png7.png1.png7.png

Kalendář

Žádné události