Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Perspektivy stavebnictví 2016 z pohledu kritického realismu

   Dvanáctý ročník prestižní oborové konference Fórum českého stavebnictví přinesl živé diskuze a vize do roku 2020. Organizátoři konference nabídli téměř 300 účastníkům konference v pražském hotelu Clarion také možnost výměny zkušeností ve třech panelových diskusích: lidé a management, stavební materiály a technologie a legislativní změny. 

 

   Dopolední část konference Investiční strategie a legislativa uvedl předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, který se věnoval především výsledkům za rok 2015, legislativním plánům vlády a problematice staveb se „starou“ EIA.

    Mimo jiné konstatoval, že: „odvětví narostlo o 5,5 %, zvýšil se počet vydaných stavebních povolení a mzdy rostly o 6,6 %. Na vládní úrovni měly prioritu především dopravní stavby, do kterých mířil historicky nejvyšší objem peněz. Rekonstruovaly se silnice druhé a třetí třídy. Také letos se do nich bude investovat 7 miliard korun. Čerpání evropských fondů bylo úspěšné a přispělo k rozvoji stavebnictví.“ Vláda pokročila také s přípravou nutných legislativních změn. Zákon o zadávání veřejných zakázek je ve třetím čtení v poslanecké sněmovně; jeho cílem je harmonizace pravidel pro transparentní a efektivní soutěž v reálném čase. Novela stavebního zákona je připravena k projednání ve vládě. Chce zjednodušit a zkrátit proces povolování staveb. Vedou se diskuse s EK o úpravě podmínek EIA, kterou má ČR od 2015 harmonizovanou. To umožnilo dočerpat miliony korun. Problémem jsou stavby se starými EIA vydanými před 15 a více lety.
    Naše ekonomika prožila v evropském kontextu výjimečný rok, opět pokračovala konvergence směrem k západoevropským zemím. Levné pohonné hmoty a nízká nezaměstnanost podpořily růst. Ve stavebnictví se zvýšil obrat domácích zakázek, čerpaly se evropské fondy.
    V další diskuzi zaznělo m.j. že české stavební právo je téměř nejhorší na světě. Podle statistiky Světové banky o době potřebné k získání stavebního povolení jsme na 127. místě. Jeho získání trvá jen o 2 dny méně než v Iráku. U bytových staveb je stavební povolení možné získat od pěti do sedmi let. V branži se začíná šířit obava z budoucího vývoje; zvlášť velké firmy se obávají, že pro ně následujících několik let může být kritických. Objem i hodnota zakázek klesají ve všech stavebních odvětvích a nic nenapovídá tomu, že by se měla situace obrátit.
     Odvětví se obává  propadu; tato prognóza se bohužel v průběhu jarních měsíců letošního roku  u připravovaných velkých dopravních projektů stala realitou. Kvůli  požadavku Evropské unie se musí  vypracovat nové posouzení vlivu na životní prostředí, takzvaná  dokumentace EIA. Ta může zdržet především výstavbu některých nových úseků dálnic.  
  Jak vyplývá z údajů inženýrské společnosti ÚRS Praha z konce dubna 2016, veřejní investoři zadali od začátku roku do konce dubna stavebním firmám 1039 zakázek za 19,25 miliardy korun. Jejich počet meziročně klesl o 37,2 procenta, hodnota se snížila o 48 procent.
     Přes veškeré problémy stavební firmy očekávají, že jim práce na bytových projektech letos pomohou. Pozitivní vliv na stavebnictví může mít také plánovaná oprava nádražních budov a rekonstrukce dálnic i silnic první třídy v hodnotě až 20 miliard korun.               
   -r-

Spolupracujeme

Jsme členy

Počet návštěvníků

0.png6.png1.png3.png7.png1.png8.png

Kalendář

Žádné události