Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Cesty k čínským výrobcům dinasu a šamotu

  Čínská lidová republika (ČLR), stát o  rozloze  9 596 960 km² čtvrtá  největší země světa, svými 1 355 miliony obyvatel největší trh světa, prodělal od svého založení  1.října 1949 bouřlivé a rozporuplné období. Teprve po smrti jejího zakladatele Mao Ce- Tunga v roce 1976 opustila ČLR bludiště ideologických bratrovražedných svárů a vydala se na cestu postupné modernizace průmyslu a společnosti, která v průběhu uplynulých 40 let dovedla tento stát mezi špičkové průmyslové velmoci světa. Je proto i vyhledávaným partnerem našich průmyslových podniků, které v ČLR vidí jak dodavatele zajímavých surovin i výrobků, tak i odbytiště a v neposlední řadě i partnera pro oboustranně užitečnou kooperaci.
  V uplynulých dnech se z ČLR vrátil kolega ing. Stanislav Dvořák, obchodní ředitel firmy P-D Refractories CZ. Využili jsme této příležitosti k zajímavému rozhovoru.

 SILIKAweb: Pane řediteli, co bylo hlavním motivem Vaší sondážní výpravy do ČLR?
Dvořák: Z pohledu českých firem je nutné pečlivě sledovat ekonomický vývoj v „Říši středu“, protože její přímý či zprostředkovaný dopad na každý náš větší podnikatelský subjekt je přítomen, i když si to možná někteří  ještě neuvědomují.  V době globalizace a celosvětové kooperace je Čína s velkým odstupem největší producent mnoha průmyslových výrobků. V našem konkrétním odvětví výroby obkladů, sanitární keramiky i žáromateriálů zaujímá ČLR  bezpochyby první místo.
   Posledně jmenovaný segment mě zajímá především z pohledu dopadu na naši firmu. Zdaleka se nejedná jen o dovozy žáruvzdorných výrobků z Číny do Evropy, popř. i ČR, ale o celosvětovou konkurenci čínských výrobců, kteří ztrácejí domácí trh.
SILIKAweb: Z jakého důvodu?
Dvořák:Nadkapacity vybudované v čínském ocelářství, sklářství, cementářství a hliníkárenství, abych jmenoval ty největší spotřebitele žáromateriálů, dnes marně hledají vytížení. Téma, proč tomu tak je, by vydalo na samostatnou studii, ale stručně lze konstatovat, že místní infrastruktura  již byla z velké části vybudována a ekonomický růst 8 – 10 % ročně není udržitelný navždy. Tím pádem ani žáruvzdorné materiály nejsou potřebné v množstvích odpovídajících vybudovaným kapacitám a jedním z možných řešení je export. Pro nás evropské výrobce  to znamená, že budeme čelit 
levné a agresívní konkurenci. Je zcela nezbytné, abychom ji plně poznali a pochopili, jaké nebezpečí z ní hrozí.
 
 
Celkový pohled na dinasku v provincii Henan
 
SILIKAweb: Máte konkrétní údaje o  velikosti a potenciálu této konkurence?
Dvořák: Jsou zcela v souladu s gigantickým vývojem čínského průmyslu v období uplynulých čtyř desetiletí: roční výroba zhruba 25 – 28 mil. tun žáruvzdorných výrobků (z toho např. 4 mil. tun šamotu, 2,2 mil. tun dinasu, 4,6 mil. tun bazických a 10,5 mil. tun netvarových materiálů, apod.). Mimořádnou výhodou je vlastní surovinová základna pro téměř všechny druhy výrobků.
SILIKAweb: Vy a další vaši pracovníci jste v nedávné minulosti některé čínské producenty  žáromateriálů  poznali blíže. Jaký vývoj tohoto odvětví lze v nejbližší budoucnosti očekávat?
Dvořák: Ta paleta možností je velmi rozsáhlá. Lze předpokládat, že na čínské straně proběhne konsolidace acentralizace odvětví – vznik velkých  výrobců se soukromými nebo i státními vlastníky. Očekávám prudký růst nákladů včetně mezd – z cca 150 EUR/měsíc v r. 2008 na 400 – 450 EUR/měsíc letos pro dělníka v žáruvzdorné výrobě. Modernizace výrobních zařízení bude jen pomalá a dílčí; přesšpatnou ekonomickou situaci danou nízkou produktivitou, nízkými realizačními cenami i slabým vytížením kapacit poroste tlak na vyšší ziskovost firem.
 
 
Předmontáž kupole předohřívače  větru pro japonského zákazníka
 
  Zřejmě lze počítat se stále silnější akceptací čínských výrobků u zahraničních odběratelů, stále atraktivní jsou ceny, které díky intenzivní domácí konkurenci nekopírují silný růst nákladů. Čínští výrobci se budou potýkat s nedostatkem jak odborných technických kapacit, tak i paradoxně spolehlivých dělnických profesí. Lze očekávat silnou koncentraci na vývoj nových výrobků,přičemž se bude jednat  většinou o kopírování již na trhu existujících výrobků s vyšší přidanou hodnotou.
 
 
Typická obsluha frikčního lisu
 
 Pružnost obchodování bude ztížena komplikovanou firemní strukturou  s mnoha prodejními organizacemi, které jednají samostatně, takže s jedním zahraničním odběratelem může jednat nezávisle více zástupců z téže firmy. Stále chybí operativnost a flexibilita v plnění požadavků zákazníků, nevýhodou jsou i doba transportu. Prodej a marketing je stále velkou slabinou, čínští dodavatelé se stále učí poznávat potřeby trhu, jak je vyplnit, nedostatky jsou v komunikaci s odběrateli i  ve vlastní prezentaci.
 
 
Nejen lisovny, ale celé závody jsou dlouhodobě nevyužity
 
Jedna z vlastních zkušeností mi potvrdila, že kvalitativní požadavky na čínské dodavatele se změkčují (aby byli schopni je splnit) ve srovnání s nároky na evropské dodavatele, protože cenový rozdíl je stále silně motivující.
Přesto se již v některých výrobkových skupinách rozdíly mezi čínskou a evropskou cenou nerozevírají tak dramaticky jako dříve. Nicméně o nějakém blízkém přiblížení cen se dá hovořit jen velmi výjimečně.

 
Síň tradic patří povinně ke každé firmě
 
SILIKAweb: Jsou obchodní jednání s čínskými partnery něčím specifické?
Dvořák: Vlastní jednání s Číňany probíhají překvapivě poměrně přehledně a hladce, protože vědí, čeho chtějí dosáhnout a rozumí, jak Evropané pragmaticky uvažují. Kulturní odlišnosti nehrají tak velkou roli, jak si mnozí myslí. Příjemnou stránkou jedné z odlišnosti je zdvořilost a pohostinnost, která je myšlena upřímně i tehdy, když zcela evidentně k žádnému obchodu nedojde.
 
 
Společné foto se zahraničními delegacemi je vždy nezbytné
 
  Jedním z příkladů je konkurence mezi P-D Refractories CZ a.s. a čínským dodavatelem Shandong Refractories Group v dodání  žáromateriálů  pro japonské oceláře.  Čeká se na jejich rozhodnutí : je  vyšší evropská kvalita  stále přesvědčivá pro odběratele, který musí zaplatit o cca 10 % vyšší cenu...
  -r-

Spolupracujeme

Jsme členy

Počet návštěvníků

0.png6.png1.png4.png4.png0.png1.png

Kalendář

Žádné události