Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Potřebujeme plán podpory technického vzdělávání

České školství nedokáže připravit dost kvalitních odborníků pro technické obory. Na konferenci Institutu pro veřejnou diskusi na téma Výzvy pro technické vzdělávání v měnící se energetice se na tom shodli zástupci českých technických vysokých škol. Chtějí proto iniciovat plán podpory technického vzdělávání s cílem nejen vychovat špičkové odborníky, ale zároveň je po studiích i udržet v Česku. Diskusního setkání, které se konalo na půdě Vysokého učení technického v Brně, se zúčastnila také současná ministryně školství, tělovýchovy a mládeže Kateřina Valachová.
Trvalý pokles zájmu o technické obory, nedostatečná spolupráce univerzit s firmami a odchody absolventů do zahraničí. To jsou podle zástupců Vysokého učení technického v Brně, Českého vysokého učení technického v Praze a Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava některé z problémů, kterým čelí české technické školství. Rozhodli se proto iniciovat přípravu Brněnské výzvy technických vysokých škol, která má poukázat na překážky rozvoje českého technického vzdělávání a připravit plán na jejich odstranění.

 

„Zaprvé je třeba identifikovat slabé články českého školství z hlediska potřeb technického vzdělávání. A následně se je pokusit změnit, představit spolu s MŠMT plán na zlepšení. Musíme se také snažit udržet absolventy v Česku, a ty, kteří získají zkušenosti v zahraničí, lákat zpět,“ vysvětlil rektor VUT v Brně Petr Štěpánek.
Podle něj se musí zintenzivnit spolupráce akademického a podnikatelského sektoru s důrazem na praktické využití nových technologií. „Tomu mimo jiné brání současný systém hodnocení vědeckého bádání na univerzitách, který upřednostňuje základní výzkum,“ dodal Štěpánek.
   Český průmysl se potýká s nedostatkem technických odborníků. Jak upozornila členka představenstva Skupiny ČEZ Michaela Chaloupková, situace se bude dále zhoršovat. „Čelíme obrovské generační obměně nejen v ČEZ, ale v celém průmyslu. Máme téměř 40 procent pracovníků, kterým je přes 50 let. Ti půjdou za pár let do důchodu a my je potřebujeme nahradit novými silami,“ popsala stav v oboru. Podle zkušeností děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Igora Jexe je po absolventech oborů jeho fakulty taková poptávka, že nacházejí uplatnění ještě před dokončením studia. „Nemůžeme nabídnout volného absolventa. Takoví nejsou,“řekl.
   Firmy proto při hledání pracovníků musí být aktivnější, reagoval ředitel Výzkumného energetického centra VŠB-TUO. „Říkám všem zájemcům o dobré absolventy: přijďte ve čtvrtém ročníku. Spolupracovat se studentem až na diplomové práci je pozdě. To už jsou ti nejlepší rozebraní,“ vysvětlil.
  Ministryně školství Kateřina Valachová iniciativu technických univerzit uvítala a přislíbila klást větší důraz na výuku matematiky, fyziky a dalších přírodovědných oborů. Zájem o ně podle ministryně po letech propadů začíná opět růst „Vnímám postupnou změnu přístupu k technickým oborům, jak u žáků, tak učitelů i rodičů. Letos jsme zaznamenali obrat trendu. Dokonce se stalo, že střední technické školy musely odmítat studenty,“ uvedla.
   Předkladatelé Brněnské výzvy technických vysokých škol nyní chtějí vyzvat ke spolupráci další zástupce technických univerzit a představitele klíčových podniků a institucí. Konkrétní kroky vedoucí k nápravě technického vzdělávání v Česku Brněnská výzva představí na začátku příštího roku.
  Zdroj:www.decentralnienergetika.cz (21.11.2016)

Spolupracujeme

Jsme členy

Počet návštěvníků

0.png6.png1.png3.png7.png1.png3.png

Kalendář

Žádné události