Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Nové zásady hodnocení výzkumných organizací

Metodiku hodnocení výzkumných organizací od roku 2017, která přinese zásadní změnu stávajícího systému, schválila na svém zasedání dne 25.11.2016 Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).
„Panuje shoda mezi všemi klíčovými aktéry vědeckovýzkumného prostředí, že je nutná změna stávajícího systému hodnocení výzkumných organizací, který dosud oceňoval především kvantitu výsledků výzkumu“ řekl k jednání místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.
 

Radou schválený materiál je výsledkem intenzívních jednání se zástupci hlavních segmentů vědeckovýzkumného prostředí, tedy vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR a rezortních výzkumných organizací a organizací průmyslového výzkumu. Hodnocení bude RVVI provádět ve spolupráci s těmito institucemi. Nový kvalitativní systém hodnocení odpovídá mezinárodním standardům. Do hodnocení výzkumných organizací budou postupně zapojováni také zahraniční odborníci.

   Zatím neformální zahraniční radu připravuje úřad vicepremiéra pro výzkum Pavla Bělobrádka, seznam jejích členů není uzavřený. Předběžně už ale přislíbili účast například chemik Josef Michl, plastický chirurg Bohdan Pomahač nebo německý biolog Peter Gruss. Je tam například profesor Jiří Přibáň z univerzity v Cardiffu nebo profesor Pomahač. Rada by  měla být několikačlenným orgánem, kterému by vládní úřad pro výzkum a Rada pro výzkum, vývoj a inovace každoročně představovaly své plány a vědci by se k nim vyjadřovali. "Myslím si, že očekávání jsou spíše doporučující v tom smyslu, že nám budou určité věci komentovat a oponovat a sami budou eventuálně přicházet s tím, co si myslí, že je dobré," vysvětlil Bělobrádek.
  Členství v radě bude pravděpodobně čestné. "Nepředpokládáme, že by jezdili jednou za měsíc, minimálně však jednou za rok. V dnešní době je komunikace různá, jsou to nesmírně vytížení vědci," doplnil.
   O členství v radě podle Bělobrádka projevil zájem také ekonom Jakub Kastl z Princetonské univerzity, lékař Karel Pacák, který v americkém Národním institutu zdraví vede prestižní oddělení zaměřené na vzácné neuroendokrinní nádory, a také Peter Gruss, bývalý prezident Společnosti Maxe Plancka. Na seznamu je rovněž italský ekonom Pier Luigi Sacco z milánské univerzity, chemik Dalibor Sameš z Columbijské univerzity a tchajwanský vědec Ding-Ming Wang.
   Pokud by začal platit nový zákon o výzkumu, jehož paragrafové znění se v současnosti připravuje, možná by zahraniční rada spadala pod nové ministerstvo pro vědu.  O vzniku rady se zahraničními odborníky se uvažovalo už před několika lety, když byla součástí návrhu na vládní výzkumnou nadaci.
   Mezi příklady zásadních zněn, které nová metodika přinese, patří oddělené hodnocení základního a aplikovaného výzkumu, přičemž se má zvýraznit realizační potenciál získaných poznatků .  S tím souvisí i předpokládaná  změna financování výzkumných organizací : RVVI  totiž poprvé schválila pro poskytovatele fixaci finančních prostředků dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací (RVO) na tříleté období (2017 – 2019).
   Nový systém hodnocení bude zaváděn postupně; v následujících třech letech proběhne pravidelné každoroční hodnocení výzkumných organizací. Od roku 2020 pak bude probíhat pravidelné, cyklické a plné hodnocení s periodou opakování každých 5 let.  Schválený materiál teď poputuje do meziresortního připomínkového řízení a poté bude předložen vládě.

Spolupracujeme

Jsme členy

Počet návštěvníků

0.png6.png1.png3.png7.png1.png4.png

Kalendář

Žádné události