Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Montovny dlouhodobou prosperitu nezajistí

      Česká ekonomika roste již několik let po sobě, politici i podnikatelé jsou v euforii, občané se v průměru mají lépe než kdykoliv dříve. Klíčovým faktorem tohoto nesporného úspěchu je vstup české ekonomiky do vnitřního trhu Evropské Unie, který způsobil radikální nárůsty exportu českých podniků.  Zahraniční  investoři těží z tuzemské výrazně nižší ceny práce a zřizují nové výrobní kapacity, pro které se vžil výraz montovny.

   V roce 1992 zveřejnil  CEO firmy ACER Stan Shih definici aktivit, které přinášejí nejvyšší a nejnižší přidanou hodnotu. Nejvyšší přidanou hodnotu vytváří výzkum a vývoj na straně jedné, na straně druhé jsou to služby zákazníkům, myšleno koncovým zákazníkům. Na pomyslném dně žebříčku aktivit s nejnižší přidanou hodnotou jsou výroba a montáž.

   Proto globální korporace již desítky let přesunují výrobu a montáž  do zemí s levnější pracovní silou- například do Rumunska, Bulharska, Číny; v nemalé míře v posledních 15 letech i do České republiky. Tyto provozy jsou z firemního hlediska pouhými provozovnami, i když mohou být vybaveny nejmodernějšími výrobními technologiemi. V případě jakýchkoliv tržních turbulencí jsou montovny  první na řadě, koho globální korporace uzavřou.

   Nyní naše pracovní síla prudce zdražuje a řada podniků se tak začala přesouvat do levnějších zemí, jako jsou Rumunsko, Bulharsko a v globálním měřítku například do Číny, Mexika či Brazílie. Je to velmi jednoduché- montovny lze vypnout vypínačem. Udělal to  Catepillar který přesunul výrobu z Ostravy do Číny, a Briggs & Straton, který v roce 2012 převedl výrobu z ČR zpět do USA. V tomto druhém případě to bylo kvůli novým technologiím , kterým drahá pracovní síla v USA již nepřekáží.

   Ale tento trend (často označovaný pojmem INDUSTRY 4,0 ) se již rozbíhá a nelze jej zastavit. Za pouhé 3 roky od první zmínky o Industry 4.0 jsme byli svědky desítek nových technologií, které přinášejí zvýšení produktivity práce až o 30%, dramaticky vyšší přidanou hodnotu pro zákazníky, nové zkušenosti a zážitky pro spotřebitele. Centrální myšlenkou je decentralizovaný model řízení, kde  materiály, produkty a stroje komunikují navzájem v reálném čase bez potřeby fixních plánů. Digitální továrny jsou napojeny on-line na globální poptávkové a dodavatelské řetězce.

  Ekonomika zcela mění své paradigma, doslova každý den před našima očima. My však zůstáváme povětšinou jen subdodavateli globálních dodavatelských řetězců, nerozhodujeme sami, nejsme autonomní ekonomikou. Byli to Němci, kdo rozjel marketingovou kampaň Průmysl 4.0 a s ní spojené investice a my opět jen v řadě podniků čekáme na pokyny z centrál v Mnichově, z Londýna, Houstonu nebo Paříže, které technologie se nainstalují do českých provozů a co na nás výrobně zbude.

   Važme si českých podniků, které jsou vlastněny českým kapitálem. Český kapitál není totéž jako globální kapitál, to je jen kupa peněz, které jsou dnes tady a zítra nemusí. Naše národní zájmy a prosperita našich podniků závisí na českém kapitálu, na konání českých podnikatelů a českých zaměstnanců či řemeslníků v naší zemi na bázi VLASTNÍHO, pokud možno finálního výrobku pro světové trhy. My nežijeme v éře Průmysl 4.0, ale Průmysl 4%, kdy značná část českých podniků prodává své výrobky mateřským centrálám v zahraničí za transferové ceny s cca 4% marží, a ty je dál prodají s marží v desítkách procent koncovým zákazníkům v Číně, USA či kdekoliv jinde na světě.

  V tomto kontextu je zajímavé číst různá politická memoranda, třeba Memorandum o lithiu či Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice a různé další deklarace. Já z nich rozhodně nemám pocit, že české ministerstvo byť i vzdáleně pochopilo, kde jsou skutečné pilíře naší prosperity v budoucnu. Nu což, lithium pravděpodobně vytěží a zhodnotí cizinci, no a v autech snad na nás nějaká sada součástek zbude, vždyť auta jsou "jen" 25% našeho HDP.

  Pokud se opět nedokážeme prosadit u koncových zákazníků s českými výrobky ve světě, pokud se opět nestaneme řemeslníky s vlastními produkty, pak zůstaneme nádeníky a Němce nikdy nedoženeme, jako národ budeme navždy pouhým subdodavatelem prosperujících ekonomik a vždy budeme první, kdo bude trpět v jakékoliv recesi či turbulencích.

  Naštěstí je i jiná cesta. Važme si českých podniků, které prodávají české finální produkty na světových trzích, které drží koncového zákazníka. Nestačí jen uraženě křičet, že nejsme montovna. Je potřeba iniciovat a podporovat vývoj, výrobu s pomocí nejmodernějších technologií a prodej českých finálních produktů na celém světě. Kde je vůle, tam je i cesta a já zůstávám rozhodně optimistou, pár příkladů již opět máme (Avast, Fosfa, Kofola, Jablotron, Meopta, Finídr, Hamé…), jen houšť a větší kapky. No a pak se o montovnách už nebudeme muset vůbec bavit, to už bude skutečně lépe.

       Libor Witassek(https://cz.linkedin.com)(04. 02. 2018)

Spolupracujeme

Jsme členy

Počet návštěvníků

0.png6.png1.png4.png3.png9.png4.png

Kalendář

Žádné události