Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Politika České republiky v oblasti nerostných surovin

     V současnosti jsou v ČR ze skupiny neenergetických surovin těženynerudy (industrial minerals), kam patří kaoliny, jíly, bentonity, živcové suroviny, tavný čedič, diatomit, křemenné suroviny, písky sklářské, písky slévárenské, vápence a cementářské suroviny, dolomity a sádrovec. V objemově větším množství, srovnatelném s energetickými surovinami, se těží stavební suroviny, do kterých patří celá škála dekoračních kamenů, stavební kámen, štěrkopísky a cihlářské suroviny. Rudy v ČR od roku 1994 těženy nejsou.

   Mezi nejvýraznější vnitrostátní události poslední dekády 20. století, na které musela první surovinová politika reagovat, byly v rámci změny společensko-ekonomického systému procesy privatizace a jasná priorita ekonomických kritérií využívání ložisek nerostných surovin. Opuštění principu celospolečenského vlastnictví, direktivního řízení ekonomiky, dotačních a přerozdělovacích procesů vedlo k výrazným strukturálním změnám v těžebním sektoru. Převážná část oprávnění dobývat ložiska nerostných surovin přešla do soukromých rukou a rozhodování o těžbě i objemu produkce se začalo řídit především vývojem poptávky a cenami těžených komodit na volném trhu.

   Dalším významným mezníkem bylo to, že se ČR stala v roce 2004 členem jednotného trhu EU; z toho vyplynuly jak výzvy, tak povinnosti. Naše členství v EU přineslo nové možnosti uplatnění surovin na jednotném trhu. Současně je nutné si uvědomit, že naše členství uvnitř jednotného evropského trhu silně limituje možnosti českého státu ovlivnit obchodování s nerostnými komoditami uvnitř tohoto trhu, a to jak na straně vývozu surovin, tak i na straně jejich dovozu.

Nerudy ČR a SR v praxi

     Mimo oblast nerudních surovin se se selektivními pochody vzniku ložisek surovin setkáváme jen u ložisek fosilních paliv. Obrovské koncentrace uhlíku, jaké představují uhelné sloje a ložiska ropy, vděčí za svůj vznik životním pochodům organismů. Naproti tomu vzniku rud se sice zúčastňují též pochody selektivní sedimentace a organická hmota, ale nikdy s tím kvalitativním výsledkem, jako je tomu u nerud, a s těmi obrovskými výslednými zásobami jako u fosilních paliv. Z toho vyplývá nutnost oddělit od užitečných složek rud - kovů - převládající složky neužitečné, balastní (SiO2, Al2O2 aj.) nebo škodlivé (As, S aj.). Tady přicházejí na pomoc nerudní suroviny.

     Železu zbavenému přírodních příměsí pomáhají na svět struskotvorné přísady - čistý vápenec těžený pro ostravské vysoké pece hlavně na vrchu Kotouči u Štramberka se známou jeskyní Šipkou. Lom Včeláre u Turni nad Bodvou zásobuje Východoslovenské železárny. Fluoritu se spotřebují pro zvýšení tekutosti taveniny a při odstraňování síry téměř 3 kg při výrobě každé tuny oceli. Tento minerál se těžil v Krušných horách. Teploty přes 1000 °C při hutnění kovů ve vysokých, elektrických a martinských pecích snášejí žáruvzdorné vyzdívky z vypáleného jílovce - šamotu, případně z magnezitu nebo dinasového křemence. Magnezit, těžený na Slovensku mezi Lučencem a Košicemi, stačí i pro export. V jeho těžbě a ve vývozu výrobků z něho jsme byli na druhém místě na světě. Dinasový křemenec se těží u Banské Štiavnice a v okolí Teplic. Pórovité žáruvzdorné cihly lépe izolují prostor, kde probíhá reakce dělení kovu od strusky, a šetří tak energii. Vyrábějí se ze žáruvzdorných surovin s příměsí diatomitu, expandovaného perlitu nebo vermikulitu.

A MORE TRANSPORTABLE METAL SEPARATION SOLUTION

ERIEZ EUROPE AND ECOHOG UNITE TO PROVIDE

  Increasing maintenance costs and strict health and safety regulations faced by companies in the recycling and waste industry has resulted in a greater demand for more transportable separation equipment, which offers on-site flexibility and reduces risk hazards.  In response, Eriez Europe has collaborated with equipment manufacturer Ecohog based in Co. Tyrone, Northern Ireland to provide an innovative, adaptable and robust solution in order to meet customer demand, legislation and variable changes in the market place.

In 2015, Ecohog carried out systematic market research into Eddy Current Separation (ECS) units to combine with their mobile Hogmag unit to produce a mobile separation machine. With over 20 years’ experience manufacturing ECS units delivering high performance rates; ​Eriez Europe was the ideal collaboration for providing the magnetic systems for the HogMag Metal Separation unit.

The HogMag unit incorporates an Eriez magnetic drum separator in order to remove ferrous metals such as iron and steel from all waste streams and prevent potential damage to downstream equipment. Additionally, the Eriez premium RevX-E ST22 ECS unit, which has been refined through Eriez’ extensive research development and material testing, offers unprecedented recovery of non-ferrous metals such as aluminium, copper and brass as small as 1-2 mm.

Converting Mixed Waste into Raw Materials

The Netherlands:

 

The facility will be the first of its kind in Europe to provide a sustainable alternative solution for non-recyclable wastes, converting waste plastics and other mixed wastes into new raw materials. 

A consortium of companies comprising Air Liquide, Akzo Nobel Specialty Chemicals, Enerkem and the Port of Rotterdam has signed a project development agreement covering initial investments in an advanced waste-to-chemistry facility in Rotterdam.

Bulk Bag Conditioners for Bag Discharging

 Bulk bags (or FIBCs) have increased in popularity significantly over the past few decades due to the reduction in packaging and transportation costs. However as more companies move and store materials in bulk bags, some struggle to discharge agglomerated or hardened solid material.

In particular where bulk bags contain material such as hygroscopic chemicals, certain types of spice blends, heat-sensitive products and other materials prone to solidifying to the point where bulk bag dischargers are inefficient or completely ineffective, a bulk bag conditioner could be the answer.

A bulk bag conditioning system is an easy and effective way to break up solid ingredients, thereby increasing productivity. The system is also able to reduce operator costs and promote a safer working environment, and, with a relatively small equipment footprint, can minimise the use of valuable floor space.

Turecko má na svém území 4 % světových zásob nerostných surovin

Turecká ložiska nerud, tak jako všude na světě, lze rozdělit na silikátová a ostatní (v poměru 1:1). Mezi ta první patří kaolin, jíly, živec, attapulgit-sepiolit, bentonit, azbesty a nefelinický syenit. Těžby jsou v tisících tun (kt) v devadesátých letech v době útlumu po konci bipolarity světa, v závorce je těžba 1990 (před útlumem). Kaolin se těží u Sindirgi (prov. Bursa), 180 kt (250 kt), 18. místo ve světové těžbě. Ložisko Arnavutkőy (24 km sz. od Istanbulu) vzniklo zvětráním třetihorních andezitů podél tektonických linií SZ-JV, původně doprovázených hydrotermální sericitizací. Ložisko Kinik Sedikőy (prov. Kűtahya) obsahuje opál, což při použití ve výrobě papíru nevadí. Ložisko čistého kaolinu s výplavem 50 % a 0,12 % Fe2O3 Deresakarikőyu - Gőčűk (prov. Bilecik) má bohužel jen malé zásoby. Vzniklo zvětráním rhyolitového tufu. V roce 2001 se vyvezlo 211 kt kaolin.

Rare-earth elements discovered in U.S. coal basins


According to a February 2017 report from Zion Research, the global rare-earth metal market was worth nearly $5 billion in 2014 and is projected to reach $9 billion by 2020. China is currently the top country producing rare-earth elements. In 2016, it exported 32,500 metric tons of the 105,000 metric tons it produced.
 And the United States didn’t even make the list of the top rare earth producing countries last year. The U.S. Geological Survey tracks the U.S.’s net import reliance for mineral commodities every year. In 2016, the U.S. was fully reliant on foreign countries for 20 mineral commodities, including rare-earth elements (REEs).
 Rare earths are crucial in the manufacture of high-tech devices—computers, rechargeable batteries, cell phones, cameras, magnets, aircraft engines, and more. The only rare earth mine in North America closed last year, leaving the U.S. completely reliant on imports.

Controlling fugitive dust at a limestone conveyor transfer

A global provider of quicklime and chalk products has resolved a significant fugitive material problem by implementing state-of-the-art containment and dust suppression on one of its primary limestone conveyors.

 
After finding that an estimated 10 – 20% of the material load was spilling along the belt path, Singleton Birch implemented a control strategy from Martin Engineering that included a rebuilt transfer point as the material takes a 20 ft drop from one belt to another. Once the upgrade was complete, the air inside of the conveyor enclosure was clear enough to see down its entire length, with dust management so complete that at first remote operators questioned whether the material flow had resumed or not.

Bulk flow measuring in the cement industry

   Every application and every process is different. In order to define the correct technology and the right instrument it is essential to analyze all different process parameters such as material properties, process temperatures, process pressure, process connections as well as the material of the silo or vessel.

 
   The efficiency of an industrial plant is not only influenced by its mechanical and electrical installations, the appropriate planning, selection and engineering of the required overall infrastructure also play a critical role. Viewed as an integrated entity, the plant’s infrastructure also includes items like optimized measurement technology. The selection of the right technologies, their correct configuration and smart positioning will save substantial costs and add up to a significant improvement in the plants’ economic efficiency over its lifecycle.

Will IT BE ENOUGH?

Li SUPPLY PIPELINE IS FILLING 
   The electric vehicle revolution is gathering momentum.Barely a week goes by without a fresh, starting revelation, whether it be Sweden’s Volvo promising to phase out traditional internal combustion engines from 2019 or France aiming to end the sale of gasoline and diesel vehicles by 2040.And, of course, leading the electric charge is the poster child of the green technology revolution, Tesla, which is gearing up to roll out its Model 3, the long-awaited break-out from niche to mass market.

MINDING THE GAP

  All of which may be good news for Tesla and its peers sitting at the other end of the supply chain but it would seem to bode ill for the countless junior miners aiming for a piece of the lithium action.
  The big three, or big four if Ganfeng is included, are understandably keen not to loosen their historic grip on the market even as it enters a period of potentially explosive growth. But those hoping to form part of a third, future supply wave shouldn’t lose hope. Because while supply appears to be firming up, demand remains a fast-moving, elusive part of the price equation.As recently as March this year SQM said it believed lithium demand “could grow over 10 percent per year in the near term”. Fast forward four months and it has lifted that estimate by four percentage points.

Spolupracujeme

Jsme členy

Počet návštěvníků

0.png6.png1.png4.png4.png0.png4.png

Kalendář

Žádné události